آخرین خبرها
صفحه اصلی / رئیس دانشگاه

رئیس دانشگاه

  • نام و نام خانوادگی: سیف الله فضل اللهی
  • تحصیلات: دکتری علوم تربیتی- برنامه ریزی درسی- دانشگاه آزاد اسلامی اراک- سال ۱۳۹۴
  • سمت اجرایی: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم
  • عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی
  • مرتبه علمی: استادیار گروه علوم تربیتی و برنامه ریزی درسی
  • پست الکترونیک: fazlollahigh@qom-iau.ac.ir

 

دانلود رزومه