آخرین خبرها
صفحه اصلی / حوزه های کاری / اداره روابط عمومی

اداره روابط عمومی

مدیر روابط عمومی: شریف ملکوتی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

کارشناس روابط عمومی: حسین غمخوار سرایدشتی

طراح و گرفیست، رابط خبری خبرگزاری آنا، فیلمبردار، برنامه ریزی سالن اجتماعات، اتاق فرمان

ایمیل اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد قم: pr@qomiau@gmail.com

شماره سامانه پیامک روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قم: ۵۰۰۰۲۹۱۹۵۹

مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی پس از سه دهه فعالیت صادقانه خود در دوره مدیریت جدید براساس شرح وظایف و برنامه ها ی تدوین شده می کوشد ماموریت های محول شده را در چارچوب فعالیت های بزرگترین دانشگاه حضوری جهان به سرانجام برساند. این مرکز با توجه به اهمیت و جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در بعد فعالیت های علمی و پژوهشی و همچنین تاثیراتی که بر رشد علم، توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد، ارتقای کیفی برنامه ها را در سازمان مرکزی، واحدهای دانشگاهی و مراکز اموزشی پیگیری می کند و امید دارد با همت همکاران خود در سراسر کشور برنامه ها و چشم اندازهای در نظر گرفته شده در دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی شود.

منشور اخلاقی روابط عمومی

اهداف کلی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

برنامه ها و شرح وظایف روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی