آخرین خبرها

گزینش

میزان در گزینش حال فعلی افراد است (امام خمینی ره)

رسالت دفتر گزینش:

ایجاد فضای سالم آموزشی و تربیت نیروهای آموزشی از دستاورد های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است که در راستای منویات مقام معظم رهبری ، دانشگاه آزاد اسلامی در تثبیت ارزشهای معنوی و اسلامی انقلاب پیشگام بوده و این شجره طیبه و نهاد مقدس جهت استقرار فرمایشات معظم له به لحاظ اسلامی کردن دانشگاه ها و تربیت نیروهای متخصص و متعهد به انقلاب اسلامی گام های موثری را برداشته است. امروز جذب اساتید صالح و شایسته و پذیرش دانشجویان تلاشگر در عرصه علم و دانش و توسعه فضاهای آموزشی و پژوهشی و کیفی سازی این مجموعه عظیم از اولویت های اصلی دانشگاه بوده که این امر جز با ایجاد فضای سالم و تربیت نیروهای ارزشی و وفادار به نظام و انقلاب و رهبری میسر نمی باشد.

 دفترگزینش دانشگاه آزاد اسلامی که وظیفه آن تایید صلاحیت عمومی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد بعنوان یکی از دفاتر نظارتی در جلوگیری از ورود نیروهای فاقد صلاحیت و ناکارآمد و همچنین تسهیل در جذب نیروهای صالح و توانمند جهت خدمت در دانشگاه انجام وظیفه می کند. مدیر گزینش، مسئول حسن اجرای بخشنامه های گزینش سازمان مرکزی در واحد مربوطه می باشد و به طور کلی فعالیت های اصلی گزینش در سه بخش اساتید ، کارکنان و دانشجویان انجام می گیرد.بررسی نهایی تایید یا عدم تایید صلاحیت عمومی افراد اعم ازاساتید،کارکنان و دانشجویان درواحدهای دانشگاهی براساس تصمیم دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی انجام می پذیرد.

ارکان گزینش :

·         مصاحبه

·         استعلام

·         تحقیقات

فعالیت های گزینش :

· گزینش واحد کاملا مستقل بوده ودارای دبیرخانه وبایگانی محرمانه می باشد.

· اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از سوی دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

· بررسی  و اظهار نظر پیرامون گزارشات رسیده در ارتباط با اساتید ، کارکنان و دانشجویان

· پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف دفترمحترم مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی در مهلت تعیین شده.

· پاسخ به استعلام هایی که از ناحیه گزینش های سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ویا ارگانهای مختلف انجام می گیرد

· پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف سایر معاونت ها ، دفاتر ادارات سطح واحد دانشگاهی

· انجام تحقیق در مورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفترمحترم مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی

· انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب

· گزارش عملکرد اساتید شامل نحوه تدریس و صلاحیت عمومی آنان جهت صدور رأی قطعی از سازمان مرکزی

· تنظیم و ارسال گزارشات لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفترمحترم مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی.

· برقراری ارتباط با مراجع قضایی و مراکز اطلاعاتی ونهادی که می تواند درانجام کارهای گزینش خصوصا” تحقیقات ویژه موثرباشد

· نظارت مستمر برعملکرد کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریسی واحد

· کلیه گزارشات رسیده و اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد

ضوابط عمومی :

حـــداقــل ضـوابـطـی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد.

۱- اعتـــقـاد به دیـن مبـیـن اســلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

۲- التزام عملی به احکام اسلام ( عمل به واجبات و اجتناب از محرمات )

۳ – اعتقاد و التزام به ولایت مطلقه فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴ – عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۵ – عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی ( مگر توبه ایشان احراز شود )

۶- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر

۷- عدم اعتیاد به مواد مخدر