آخرین خبرها
صفحه اصلی / رئیس دانشگاه / دکتر محمدرضا یوسفی

دکتر محمدرضا یوسفی

اطلاعات

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا یوسفی
 • آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی
 • سمت اجرایی: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
 • عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی قم
  • مرتبه علمی: استاد یار گروه زبان و ادبیات عربی
 • پست الکترونیک: dryousefi53@gmail.com

عکس

مقالات ارائه شده

 • «جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری »–همایش ملی جایگاه زن درنظام اسلامی – دانشگاه شهید چمران اهواز – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • مقاله « قیاس خاصیه تنوع المفردات فی الاسلوب  دراسه تطبیقیه لنماذج من اشعار صلاح عبد الصبور و بلند الحیدری و نازک الملائکه »-مجله دراسات ادبیه
 • مقاله «تاثیر فرهنگ علوی بر شعر مولوی»-اخذ پذیرش و چاپ در ژورنال های خارجی
 • مقاله «علم الاصوات و ابن سینا» مجله دانشگاه اصفهان
 • «سرمایه داری مبتنی بر اصالت سود و فایده زخمی شده است» فصل نامه هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی – شماره ۱۳

طرح تحقیقاتی

«بررسی و تطبیق مفاهیم نامه سی و یکم نهج البلاغه با آیات قرآنی و احادیث نبوی و ادب فارسی»

اهم فعالیت های اجرایی

 1. دبیر هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
 2. رئیس شورای سیاستگزاری سما استان قم
 3. رئیس کمیته منتخب واحد  قم
 4. رئیس  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
 5. رئیس شورای تخصصی دانشجویی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 6. رئیس شورای معاونین دانشجوئی منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی
 7. رئیس کمیسیون تخصصی ارزیابی  مفاخر و طرح های ماندگار دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 8. رئیس هیات گزینش مدرسان آموزش قرآن کریم استان خوزستان
 9. معاون آموزشی واحد
 10. معاون دانشجویی واحد
 11. رئیس اداره پژوهشی واحد
 12. مدیر گروه الهیات واحد
 13. مدیر گروه معارف اسلامی
 14. عضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاداسلامی استان خوزستان
 15. عضو کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه ۶ دانشگاه آزاد اسلامی
 16. کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 17. عضو شورای راهبردی زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 18. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۶
 19. عضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 20. عضو کمیته تجدید نظر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 21. عضو کمیته تخفیفات شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان
 22. دبیر کمیته منتخب واحد بهبهان
 23. رئیس و عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد بهبهان
 24. مدیر حوزه فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز
 25. مسئول دفتر بررسی آثار شهید مطهری در دانشکده الهیات دانشگاه شهید چمران
 26. دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
 27. دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
 28. مسئول بسیج اساتید واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
 29. عضو شورای آموزشی واحد
 30. عضو شورای پژوهشی واحد
  و …